Tüm Dünyadan Gayrimenkuller
+359 896 700 700
banner
banner
banner
banner
banner
Güncel
Zorunlu deprem sigortasına DİKKAT! Zorunlu deprem sigortasına "sıkı" kontrol......

 

Zorunlu deprem sigortasına DİKKAT! Zorunlu deprem sigortasına "sıkı" kontrol. Hazine Müsteşarlığı'nın, 18 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yönetmeliğine göre, zorunlu deprem sigortasının varlığı ve geçerliliği, tapu işlemlerinde, su ve elektrik abonelik işlemlerinde ve konut kredisi işlemlerinde kontrol edilecek.

Söz konusu sigorta ayrıca, kat maliklerinin bu sigortayı yaptırma ve her yıl yenileme zorunluluğu, kat malikleri kurulu toplantısında da hatırlatılacak. 

Hazine Müsteşarlığı'nın ''Doğal Afet Sigortaları Kurumu Çalışma Esasları Yönetmeliği'' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. 

Buna göre, Kurum, Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu tarafından yönetilecek. 

Yönetim Kurulu Müsteşarlıktan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan en az genel müdür yardımcısı düzeyinde birer üye, Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği ve Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilecek üçer aday arasından belirlenecek birer üye ile teknik işleticinin temsilcisi bir üyeden oluşacak. 

Üyeler, ilgili kurumların önerisi ve Müsteşarlığın teklifi üzerine Bakan tarafından atanacak. 

Zorunlu deprem sigortası teminatı, münhasıran Kurum tarafından verilecek. Zorunlu deprem sigortası yapılan bağımsız bölüm veya binaların değeri, bu sigorta kapsamında hesaplanan sigorta bedelinden yüksek ise söz konusu sigorta bedelini aşan kısım için,zorunlu deprem sigortasının yapılmış olması kaydıyla, sigorta şirketleri tarafından ihtiyari deprem sigortası yapılabilecek. 

Gerekli şartların oluşması ve Bakanlar Kurulu'nca kararlaştırılması halinde Kurum, doğal afetler için başka sigorta veya reasürans teminatları da verebilecek. 

Hasar tespiti, Kurum tarafından görevlendirilen ilgili branşlarda ruhsat sahibi sigorta eksperleri tarafından yapılacak. 

Kurum, meydana gelen hasarın büyüklüğüne bağlı olarak, sigorta eksperlerinin sayıca veya nitelik olarak yeterli olmadığı durumlarda, diğer kamu kurum ve kuruluşların teknik personelinden ve üniversitelerin ilgili bölümlerinin gerekli teknik eğitimi almış kaynaklarından hasar tespitinde yararlanabilecek. 

Büyük ölçekli bir hasar meydana gelmesi durumunda Kurum, hasar tespitlerinin süratle yapılabilmesini teminen teknolojik olanaklardan da yararlanarak basitleştirilmiş hasar tespit uygulamaları geliştirebilecek. 

DAĞITIM VE SATIŞ
Kurum tarafından verilen zorunlu deprem sigortası ve diğer sigorta teminatları, Kurum tarafından doğrudan satış uygulamaları yoluyla veya Kurum nam ve hesabına sigorta sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketleri ve bu şirketlerin acenteleri tarafından sunulacak. 

Zorunlu deprem sigortası poliçesini düzenleyen sigorta şirketi, sigorta sözleşmesinin bitiminden önce elektronik posta, kısa mesaj (SMS) veya çağrı merkezi kanalıyla sözleşmenin sona ereceğini ve yeni bir sigorta yaptırma zorunluluğunu sözleşme sahiplerine bildirecek. 

Kurum nam ve hesabına sigorta sözleşmesi yapmaya yetkili sigorta şirketlerinin ve bu şirketlerin acentelerinin uyması gereken esaslar, sigorta şirketleri ile yapılacak sözleşmede belirlenecek. 

Kurum tarafından yapılacak doğrudan satış uygulamalarında, Müsteşarlığın görüşü alınarak yönetim kurulunca belirlenecek kuruluşlardan hizmet alınabilecek. 

SİGORTANIN KONTROLÜ
Zorunlu deprem sigortası yaptırılması gereken binalar, Kurum tarafından tespit edilecek. Bu tespitin yapılmasında diğer kaynakların yanında, İçişleri Bakanlığı tarafından tutulan ulusal adres veritabanı ve mahalli idarelerce tutulan emlak vergisi ve kent bilgi sistemi kayıtları da dikkate alınacak. 

Zorunlu deprem sigortasının varlığı ve geçerliliği, bu sigortanın kapsamına giren binalar ve bağımsız bölümlerle ilgili olarak yaptırılan ve Afet Sigortaları Kanunu'nda belirtilen tapu işlemlerinde, su ve elektrik abonelik işlemlerinde ve konut kredisi işlemlerinde kontrol edilecek. 

Zorunlu deprem sigortası kapsamına giren ve kat malikleri kurulu oluşturulmuş binalarda, kat maliklerinin bu sigortayı yaptırma ve her yıl yenileme zorunluluğu kat malikleri kurulu toplantısında hatırlatılacak. Bu sigortanın, bina yönetimince yaptırılmasına karar verilebilecek. 

Yönetmelik, 18 Ağustos 2012 tarihinde yürürlüğe girecek.

AA


Domaza - Emlak

Eski haberler
16/08/2012 15:46:27Bakanlık fiyatları belirledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı....
  Bakanlık fiyatları belirledi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, riskli binalarını tespit ettirmek isteyenler için metrekare birim fiyatlarını açıkladı. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye genelinde 6,5 milyon binanın elden geçeceği afet ri...
16/08/2012 15:44:12Hurda karşılığı yıkım bedava
  Hurda karşılığı yıkım bedava. Kentsel dönüşüm kapsamında 7 milyon binanın yıkımını üstlenecek firmalar, bina yıkımlarını geri dönüşüm malzemeleri karşılığında yapmaya hazır. Yıkım Müteahhitleri Derneği Başkanı Mehmet Ali Bulut, uzun erişimli yıkım ...
13/08/2012 15:12:30Suriye ve Ermenistan'a mülk alımı şartı!
  Suriye ve Ermenistan'a mülk alımı şartı! Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayladığı yabancılara mülk satışıyla ilgili kanunda bazı ülkeler kanunun dışında tutuldu. Düzenlemede Türkiye’nin ilişkilerini dondurduğu Suriye, Ermenistan, Kuzey Kore gibi ülkele...
13/08/2012 15:08:51Atıl ve metruk binalar turizme kazandırılacak!
  Atıl ve metruk binalar turizme kazandırılacak! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başlatacağı uygulamayla, atıl ve metruk binalara "turizm amaçlı kullanılabilir" belgesi verilebilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başlatacağı uygulamayla, atıl ve metruk binal...
13/08/2012 15:05:512006 öncesi yapılan binalara dikkat
  2006 öncesi yapılan binalara dikkat! İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Bölüm Başkanı ve Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Öncel uyardı! Marmara’nın ortasından geçen fayın tek s...
ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK
PROJE TANITIM TURU